EASYPELL PRACUJE PODOBNĚ JAKO PLYNOVÝ KOTEL

Pelety jsou přiváděny na hořák zespodu, aniž by docházelo k narušení plamene. Při spalovacím pro- cesu dřevěné pelety splynují a plyny postupují do ne- rezové sekundární jednotky, kam je vháněný sekun- dární vzduch. Teplota této směsi se pohybuje kolem 800° c. v podstatě je to modulační plynový hořák, který využívá plynů z dřevěných peletek. Tyto velmi horké plyny pak recirkulují kolem vnitřní jednotky a tím vzniká terciální spalování. Horké plyny pak pro- cházejí výměníkem tepla a předávájí svou energii do topné vody.

KOMFORTNÍ, EKONOMICKÉ A BEZPEČNÉ VYTÁPĚNÍ

Důvěryhodný a osvědčený systém:

 

 

 • ocelové kotlové těleso s trojitým průchodem pro dosažení nejvyšší efektivity
 • peletový hořák se spodním podáváním paliva a automatickým zapalováním
 • automatický systém čištění tepelného výměníku
 • sekundární spalovací jednotka z nerezové oceli
 • automatická separace popela
 • vzduchové dmychadlo s automatickým řízením otáček
 • automatická protipožární ochrana
 • hořák s plynulou modulací
 • připraven k okamžitému připojení do systému
 • dodáván v kompletně smontovaném stavu
 • vyvinutý speciálně pro spalování dřevěných peletek

 

 

 

výkonová řada

Easypell 16      5 - 16 kW

Easypell 20      6 - 20 kW

Easypell 25      8 - 25 kW

Easypell 32    10 - 32 kW

Kotel Easypell umožňuje modulaci svého výkonu již od 30% bez ztráty účinnosti. v případě kdy není potřeba topit se zcela automaticky vypne. Easypell je k dispozici pouze pro ruční plnění.

 

Go to top