Vlastnosti výrobku

Pro více informací klikněte na příslušný bod..

Easypell

1 Programovatelný logický řídící systém

2 Integrovaný zásobník peletek

naprosto bezpečný systém se dvěma plynotěsnými plochami

vestavěný systém bez pohyblivých částí, chraní kotel zevnitř před nízkoteplotní korozí bez nutnosti instalce dalšího zařízení

jasný displej s jednoduchým ovládáním

6 Snadný přístup pro údržbu a čištění

tepelného výměníku pro udržení optimální účinnosti

zvýšená bezpečnost a účinnost při spalování díky systému kontroly podtlaku

recirkulační systém spalování, který nepotřebuje lambda sondu a je tak efektivnější v provozu

samočistící talíř hořáku

snímací systém ve spalovací komoře detekuje rozdíly v kvalitě paliva a automaticky přizpůsobuje nastavení spalovacího procesu

Go to top