ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тук можете да намерите информация за техническите данни на нашия пелетен котел EASYPELL
Технически данни
    EASYPELL 16 EASYPELL 20 EASYPELL 25 EASYPELL 32
Котел – номинална мощност   kW 16 20 25 32
Котел – частично натоварване   kW 5 6 8 10
Ширина – обща B mm 1145 1145 1145 1145
Ширина – котелно тяло C mm 665 665 703 703
Височина - котел H mm 1092 1092 1294 1294
Височина – бункер F mm 1425 1425 1525 1525
Височина – бункер, отворен   mm 1910 1910 2001 2001
Дълбочина - котел T mm 750 750 796,5 796,5
Мин.ширина за транспортиране през врата   mm 720 720 770 770
Вход и изход водна част Ø   inches 1'' 1'' 1'' 1''
Височина вход и изход A mm 1120 1120 1310 1310
Разстояние между вход и изход G mm 90 90 90 90
Височина на свързване на димоотвода D mm 1155 1155 1350 1350
Тегло   kg 345 345 420 420
Индекс за сезонна ефективност за отопление в активен режим   nson 83 83 85 84
Индекс за сезонна ефективност за отопление   ns 80 80 81 81
Клас на енергийна ефективност     A+ A+ A+ A+
EEI индекс на енергийна ефективност     116 116 118 118
Водно съдържание   l 70 70 108 108

Вместимост на бункера:пълен (с планки за наклон)

  l/kg

254 (232) /

165 (150)

254 (232) /

165 (150)

282 (260) /

185 (170)

282 (260) /

185 (170)

Температура на горивната камера   °C 700-900 700-900 700-900 700-900
Необходима тяга при номинална/частична мощност   mbar 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03
Температура на димните газове при номинална мощност   °C 160 160 160 160
Температура на димните газове при частична мощност   °C 100 100 100 100
Диаметър на димоотвода (при котела)   mm 130 130 150 150
Диаметър на комина   според изчисленията за комина
Конструкция на комина   влагоустойчив
Електрическо захранване   230 VAC, 50 Hz, 10A
Ниво на шум   db 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2

Изтегляне на технически данни