БАТА АГРО 16-20 май 2022, Летище Стара Загора

По време на изложението ще представим надеждната технология за изгаряне на дървесни пелети на австрийската фирма ÖkoFEN. Тя е в основата на прецизната и икономична работа на всички котли на производителя и решение за енергиен преход към зелена и достъпна енергия.