Кампания „Моят дом, моята крепост !”

В отговор на строгите мерки срещу разпространението на COVID-19, ние бихме искали да добавим и още една, а именно създаването на по-блaгоприятна и здравословна среда за живот във вашия дом с помощта на пелетни котли Easypell. Със сигурност, човечеството ще се справи с настоящата епидемия, както е почти сигурно, че ще се изправя и пред нови предизвикателства, но както разбираме, топлият и уютен дом ще се превръща в крепост в истинския смисъл на думата.

В цената на всеки пелетен котел Easypell са включени две директни помпени групи (Арт.:80493) или равностойността на 1000лв.с ДДС.  Предложението е валидно до изчерпване на наличните количества или до 31/05/2020.