Характеристики на продукта

За повече информация кликнете на номера на котела или точката в списъка

Easypell

Херметичен бункер със сензор за отваряне, за да се избегне неизправност.

С капак за горно зареждане на пелети

Напълно безопасен с двойни газонепропускливи уплътнения

Вградена в котела, без движещи се части, предпазва системата от кондензиране и корозия. Без необходимост на допълнителни приспособления и вентили.

С ясен екран, лесен за използване

100 mm, за да се избегне загубата на топлина.

По-висока ефективност на котела с по-малко консумация на пелети и без намеса.

Поради температурата на пламъка и сензора за изтичане на отработените газове, системата се адаптира автоматично, за да оптимизира горенето и горенето.

Циркулираща система на горивните газове за по ефективна работа без необходимост от ламбда сонда

с прецизно насочен електронен лъч към нагорещения въздух (ниска консумация на енергия - само 250 W)

Нашият пепелник Easypell е много лесен за изпразване поради високия капацитет.

Go to top