ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тук можете да намерите преглед на техническите данни на нашия пелетен котел Easypell

Designation     Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32
Котел – номинална мощност   kW 16 20 25 32
Котел – частично натоварване   kW 5 6 8 10
Ширина – обща B mm 1147 1147 1179 1179
Ширина – котелно тяло C mm 695 695 728,5 728,5
Височина - котел H mm 1091 1091 1242 1242
Височина – бункер F mm 1417 1417 1517 1517
Височина – бункер, отворен   mm 1930 1930 2030 2030
Дълбочина - котел T mm 752 752 796,5 796,5
Мин.ширина за транспортиране през врата   mm 720 720 765 765
Вход и изход водна част Ø   inches 1'' 1'' 5/4'' 5/4''
Височина вход и изход A mm 905 905 1110 1110
Разстояние между вход и изход G mm 416 416 420 420
Височина на свързване на димоотвода D mm 645 645 844 844
Тегло   kg 320 320 400 400
Индекс за сезонна ефективност за отопление в активен режим   nson 83 83 85 84
Индекс за сезонна ефективност за отопление   ns 80 80 81 81
Клас на енергийна ефективност     A+ A+ A+ A+
EEI индекс на енергийна ефективност     116 116 118 118
Водно съдържание   l 70 70 108 108
Вместимост на бункера   kg 165 165 190 190
Температура на горивната камера   °C 700-900 700-900 700-900 700-900
Необходима тяга при номинална/частична мощност   mbar 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03
Температура на димните газове при номинална мощност   °C 160 160 160 160
Температура на димните газове при частична мощност   °C 100 100 100 100
Диаметър на димоотвода (при котела)   mm 130 130 150 150
Диаметър на комина   според изчисленията за комина
Конструкция на комина   влагоустойчив
Електрическо захранване   230 VAC, 50 Hz, 10A
Ниво на шум   db 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2