Technické údaje kotle na pelety

Zde najdete technický přehled našeho kotle na dřevěné pelety EASYPELL.
      EASYPELL 16 EASYPELL 20 EASYPELL 25 EASYPELL 32
Jmenovitý výkon   kW 16 20 25 32
Částečný výkon   kW 5 6 8 10
Celková šířka se zásobníkem B mm 1145 1145 1145 1145
Šířka kotle C mm 665 665 703 703
Výška kotle H mm 1092 1092 1294 1294
Výška zásobníku na pelety F mm 1425 1425 1525 1525
Výška při otevřeném zásobníku na pelety   mm 1910 1910 2001 2001
Hloubka kotle T mm 750 750 796,5 796,5
Minimální šířka pro průchod dveřmi   mm 720 720 770 770
Rozměr připojení topné a vratné vody Ø   inches 1'' 1'' 1'' 1''
Výška připojení topné a vratné vody A mm 1120 1120 1310 1310
Rozteč topné a vratné vody G mm 90 90 90 90
Výška kouřovodu D mm 1155 1155 1350 1350
Hmotnost kotle   kg 345 345 420 420
Účinnost kotle při jmenovitém výkonu    nson 83 83 85 84
Účinnost kotle při částečném zatížení   ns 80 80 81 81
Energetická třída kotle     A+ A+ A+ A+
Index energetické účinnosti (EEI)     116 116 118 118
Objem vody   l 70 70 108 108
Kapacita zásobníku na pelety: plné (se snímkem)   l/kg

254 (232) /

165 (150)

254 (232) /

165 (150)

282 (260) /

185 (170)

282 (260) /

185 (170)

Teplota ve spalovací komoře   °C 700-900 700-900 700-900 700-900
Požadovaný komínový tah
při jmenovitém / částečném výkonu
  mbar 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03
Teplota spalin při jmenovitém výkonu   °C 160 160 160 160
Teplota spalin při částečném zatížení   °C 100 100 100 100
Průměr kouřovodu na kotli   mm 130 130 150 150
Průměr komínu   podle komínového výpočtu
Provedení komínu   vlhku odolný
Elektrické připojení   230 VAC, 50 Hz, 10A
Hlučnost   db 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2

Stáhnout technické údaje