TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technický přehled našeho kotle na dřevěné pelety EASYPELL.

      Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32
Jmenovitý výkon   kW 16 20,3 24,7 31,2
Částečný výkon   kW 5 6 8 10
Celková šířka se zásobníkem B mm 1147 1147 1179 1179
Šířka kotle C mm 695 695 728,5 728,5
Výška kotle H mm 1091 1091 1242 1242
Výška zásobníku na pelety F mm 1417 1417 1517 1517
Výška při otevřeném zásobníku na pelety   mm 1930 1930 2030 2030
Hloubka kotle T mm 752 752 796,5 796,5
Minimální šířka pro průchod dveřmi   mm 720 720 765 765
Rozměr připojení topné a vratné vody Ø   inches 1'' 1'' 5/4'' 5/4''
Výška připojení topné a vratné vody A mm 905 905 1110 1110
Rozteč topné a vratné vody G mm 416 416 420 420
Výška kouřovodu D mm 645 645 844 844
Hmotnost kotle   kg 320 320 400 400
Účinnost kotle při jmenovitém výkonu    % 93,1 93,6 94,3 95,3
Účinnost kotle při částečném zatížení   % 91,5 92,3 93,3 94,7
Energetická třída kotle     A+ A+ A+ A+
Třída energetické účinnosti systému     A+ A+ A+ A++
Index energetické účinnosti (EEI)     120,67 121,84 123,18 125,04
Objem vody   l 70 70 108 108
Kapacita zásobníku na pelety   kg 165 165 190 190
Teplota ve spalovací komoře   °C 700-900 700-900 700-900 700-900
Požadovaný komínový tah
při jmenovitém / částečném výkonu
  mbar 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03
Teplota spalin při jmenovitém výkonu   °C 160 160 160 160
Teplota spalin při částečném zatížení   °C 100 100 100 100
Průměr kouřovodu na kotli   mm 130 130 150 150
Průměr komínu   podle komínového výpočtu
Provedení komínu   vlhku odolný
Elektrické připojení   230 VAC, 50 Hz, 10A
Hlučnost   db 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2 43,7 ± 3,2
Environmentální certifikace     ***** ***** ***** ****
Certifikace     EN 303-5:2012
SVT pro dotační program v ČR     SVT6502 SVT6601 SVT6603 SVT6487